Databeskyttelse

1. Et overblik over databeskyttelsen

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et nemt indblik i, hvad der sker med dine personrelaterede data, når du besøger vores websted. Personrelaterede data er alle data, som du personligt kan blive identificeret med. Udførlige informationer om emnet databeskyttelse finder du i vores databeskyttelseserklæring, som følger efter denne tekst.

Registrering af data på vores websted

Hvem er ansvarlig for registrering af data på dette websted?

Behandlingen af data på dette websted sker gennem webstedets ejer. Dennes kontaktinformationer fremgår af dette websteds kolofon.

Hvordan registrerer vi dine data?

Enten sker registrering af dine data ved, at du meddeler dem til os. Her kan der f. eks. være tale om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, når du besøger webstedet. Det er især tekniske data (f. eks. internetbrowser, operativsystem eller det tidspunkt, hvor du besøgte siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du besøger vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af disse data indsamles for at sikre, at webstedet fungerer fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få oplysninger om dine gemte personrelaterede datas oprindelse, modtager og formål. Du har desuden også ret til at kræve, at disse data rettes, spærres eller slettes. Med hensyn til dette og vedrørende yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen oplyste adresse. Desuden har du ret til at klage over for den tilsynsførende myndighed.

Analyseredskaber fra tredjeparts udbydere

Under dit besøg på vores websted kan der foretages en statistisk evaluering af den måde, som du bruger siderne på. Dette sker især ved hjælp af cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af dine bevægelser på webstedet sker som regel anonymt; bevægelserne kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte redskaber. Detaljerede oplysninger om dette finder du i den nedenstående databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. I denne databeskyttelseserklæring oplyser vi dig om mulighederne for indsigelse.

2. Generelle oplysninger og foreskrevne informationer

Databeskyttelse

For ejerne af disse sider er beskyttelsen af dine personlige data meget vigtig. Vi behandler dine personrelaterede data fortroligt og i henhold til både de ved lov gældende bestemmelser om databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personrelaterede data. Personrelaterede data er data, med hvilke du personligt kan identificeres. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi anvender dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f. eks. ved kommunikation per e-mail) kan have sikkerhedsbrister. En fuldstændig beskyttelse af data imod adgang fra en tredjepart er ikke mulig.

Oplysning om det ansvarshavende sted

Det ansvarshavende sted for behandlingen af data på dette websted er:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysenerstrasse 40
47638 Straelen, Tyskland

Telefon: +49(0)2834 462 96 60
E-mail: info@sicherheitskonzepte-breuer.com

Det ansvarshavende sted er den naturlige eller juridiske person, som enten alene eller sammen med andre træffer afgørelser om formålene og midlerne vedrørende behandlingen af personrelaterede data (f. eks. navne, e-mailadresser o.l.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Hertil er det tilstrækkeligt at sende os en formløs meddelelse per e-mail. Retmæssigheden af den indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen gennemførte databehandling forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførslen af fortroligt indhold som f. eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets ejer, anvendes en SSL-hhv. TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kendes ved, at din browsers adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og ved, at der vises et lås-symbol i browseren.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Inden for rammerne af den gældende lov har du til enhver tid krav på vederlagsfrit at få oplysninger om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formålet for databehandlingen; i givet fald har du ret til rettelse, spærring eller sletning af disse data. Med hensyn til dette og vedrørende yderligere spørgsmål om emnet personrelaterede data, kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen oplyste adresse.

Indsigelse mod reklame-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af de offentliggjorte kontaktinformationer i kolofonen, som vi lovmæssigt er forpligtet til at offentliggøre, som modtageradresse for ikke udtrykkeligt udbedt reklame eller informationsmateriale. I tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameoplysninger, f. eks. med spammails, forbeholder disse siders ejere sig udtrykkeligt tilsvarende juridiske skridt.

3. Dataregistrering på vores websted

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies gør ikke skade på din computer og indeholder ikke nogen vira. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer og som gemmes af din browser.

De fleste af de af os benyttede cookies er såkaldte "session-cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies bliver ved med at være gemt på din slutenhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, du kan tillade cookies i hvert enkelt tilfælde, du kan udelukke brugen af cookies i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere den automatiske sletning af cookies, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookies kan funktionen af dette websted være indskrænket.

Cookies, som er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsprocedure eller til levering af bestemte, af dig ønskede funktioner (f. eks. varekurvsfunktionen), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse. Webstedets ejer har en berettiget interesse i at gemme cookies for at opnå en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt der gemmes andre cookies (f. eks. cookies til analyse af dine brugerbevægelser på webstedet), behandles disse særskilt i databeskyttelseserklæringen.

Server-logfiler

Sidernes udbyder registrerer og gemmer automatisk oplysninger, som din browser automatisk meddeler til os, i såkaldte server-logfiler. Det drejer sig om:

Der sker ikke nogen samkøring af disse data med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, lit. b i EU's generelle forordning om databeskyttelse, som tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller af foranstaltninger, der går forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Når du retter forespørgsler til os ved hjælp af en kontaktformular, bliver dine oplysninger i kontaktformularen sammen med de af dig der indtastede kontaktdata gemt hos os til behandling af forespørgslen og til eventuelt senere følgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af de i kontaktformularen indtastede data sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i EU's generelle forordning om databeskyttelse). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Hertil er det tilstrækkeligt at sende os en formløs meddelelse per e-mail. Retmæssigheden af den gennemførte databehandling indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen berøres ikke heraf.

De data, som du har indtastet i kontaktformularen opbevares hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem eller du kalder dit samtykke til, at dine data gemmes tilbage, eller når formålet for opbevaringen bortfalder (f. eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovmæssige bestemmelser – især med hensyn til opbevaringsfrister – berøres ikke heraf.

4. Analyseredskaber og reklame

Google Analytics

Dette websted gør brug af analysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte »cookies«. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. De informationer, som cookien frembringer om din brug af dette websted, videregives normalt til en server hos Google i USA, hvor de opbevares.

Cookies fra Google Analytics gemmes iht. art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse. Webstedets ejer har en berettiget interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærden til at optimere både sit webtilbud og sin reklame.

Browser Plugin

Du kan forhindre installationen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af browsersoftwaren; vi henviser dog til, at det i dette tilfælde i givet fald kan føre til, at der ikke kan anvendes samtlige funktioner i fuldt omfang på denne hjemmeside. Du kan derudover forhindre registreringen af de gennem cookien indsamlede og til din brug af hjemmesiden relaterede data (inkl. din IP-adresse) såvel som behandlingen af disse data gennem Google, idet du downloader og installerer en browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som et supplement, eller alternativt til browser-add-on (f.eks. ved browsere på mobile enheder) kan du derudover forhindre en fremtidig registrering gennem Google Analytics, idet du klikker på et link, og sætter en opt-out-cookie (opt-out-cookien gælder kun for denne browser og kun for vores website). En opt-out-cookie placeres i den forbindelse på din computer, og implementerer din tracking-deaktivering. Hvis du sletter cookies i denne browser, så skal du igen etablere denne opt-out-cookie: Du kan deaktivere trackingen ved at klikke på dette link.

Indsigelse mod registrering af data

Du kan forhindre, at dine data registreres af Google Analytics ved at klikke på dette link. Der sættes en opt-out-cookie, som forhindrer, at dine data registreres ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics.

Du finder flere oplysninger om Google Analytics omgang med brugerdata i databeskyttelseserklæringen hos Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Plugins og redskaber

Google Web Fonts

For at opnå en ensartet visning af skrifttyper anvender denne side såkaldte webfonte, der stilles til rådighed af Google. Ved besøg på en side indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsers mellemlager for at vise tekster og skrifttyper på en korrekt måde.

Hertil skal den af dig benyttede browser oprette en forbindelse til Googles servere. Herved får Google kendskab til, at vores websted blev kaldt via din IP-adresse. Brugen af Googles webfonte sker med det formål at opnå en ensartet og tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis din browser ikke understøtter webfonte, anvendes en standardskrift fra din computer.

Yderligere oplysninger om Googles webfonte finder du påhttps://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denne sider anvender korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Til brug af funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger videregives normalt til en server hos Google i USA, hvor de opbevares. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker med det formål at opnå en tiltalende visning af vores online-tilbud og at gøre det nemt at finde de steder, som vi har oplyst på vores websted. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Flere oplysninger om håndteringen af brugerdata finder du i Googles databeskyttelseserklæring:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.