Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag.

Algemene richtlijnen.

De volgende richtlijnen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de bedrijfsgegevens op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina hebt geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de bedrijfsgegevens vermelde adres voor deze en andere vragen over de gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden.

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene richtlijnen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Er wordt ook in uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidsgebreken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie.

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysenerstrasse
40 47638 Straelen

Telefoon: (02834) 462 96 60
E-mail: info@sicherheitskonzepte-breuer.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd blijft onaangetast door de intrekking.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als beheerder van de site stuurt, te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens te allen tijde contact met ons opnemen via het in de bedrijfsgegevens vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de plicht tot het verstrekken van bedrijfsgegevens zijn gepubliceerd om ongevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal te verzenden is hierbij verboden. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. De gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, in bepaalde gevallen cookies accepteert of cookies in het algemeen uitsluit evenals het automatisch verwijderen van cookies mogelijk maakt wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te leveren, worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 f van de AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in de privacyverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van aanvullende vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons gelast tot verwijdering, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. na volledige verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt evenals dat Google deze gegevens verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Naast of als alternatief voor de browser add-on (bijv. bij gebruik van browsers op mobiele apparaten) bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden door op een link te klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt (de opt-out werkt alleen in de browser die u belt en alleen voor deze website). Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat en slaat uw deactivering van de tracking op. Zodra u de cookies van uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken om de tracking weer uit te schakelen: Klik op deze link om de tracking te deactiveren.

Bezwaar tegen dataverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Plugins en Tools

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de webfonts die u nodig hebt in het cachegeheugen van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

De browser die u gebruikt moet hiervoor verbonden zijn met de servers van Google. Hiermee wordt Google erover geïnformeerd dat onze website is opgeroepen via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is nodig voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de mapdienst van Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken is het vereist dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/